Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

zoran dušić

Sunce sto me ugasilo
od svih najlakanih lica
poljubaca i planina
a nasa se ljubav rodila