Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

zmaj

Milanetom Gajdasice
uz narance za Vukovaru
crknemo kroz vene
i svatovi pjevaju