Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Zidovi

Snivali smo ovo sve
mi smo samo za mene
i u tami tuge
ja sam samo tvoja