Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Zidarska

I sta da radim
kad ne umem
hajde, reci mi
da sam ti jedina