Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Yoga

Ne zelim da si tu
u drustvu koje zelim
da te opet kao nekada
budem do sad