Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

voljela me nije rakija

Ne vjeruj mi ljubav moju
ne vjerujem vise kuda
gdje si sada kada znam
al' ostaje samo dan