Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

volim alkohol

Ja necu da se javim
Sledim sladoled i brod
Kad je stari posadan
Dobro jutro, listotacija