Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

volim alkohol

Za mene princ iz roba
ne postoji tijelo
kao zmija skroz
nisi bila sama