Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

vino rumeno

Ja opet sanjam tvoje oci
i svoje tajne sam ti dao
sve sam ti dao i od sebe
vise nikom ne dam te