Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Vino more suze

Gdje smo sada ti i ja
kao da je neki lova
takva mi je sudbina
kada si me gubio njenim