Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Viktor Ivančić

Ja nisam u krvi
prazan kao stroj
prevare me privari
da me prodje a ne lomim