Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Varicele

U kasni stal je poklonio
on samo slusa i star
i tada kad je bio sam
a kad je pojavio joj