Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Umoran sam ko pseto

Sa sjevera I ja
ovdje i nema
sada i dobro znam
da sam i ostao sam