Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Udala se mala

Ko da je ovo mene
ta zena starija
ili je to nekad
kod nje oko vrata