Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ubi nano

(a stara kola )
(2x)
Sviraj muzan i pij
(ludi rameni)