Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

U karanteni

Bravo za dva broja
Odavde do Meseca
za sve nase granice
Ja sam odrastao