Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Tvoje ladno srce

Kad si tu, ljubavi moja
prolaznik sam ostao sam
dok se smejes sa oblaku
kad se srce iz srca pise