Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Tužna žena

Zar sam morala da znam
umrecu od ljubavi
trazicu je na rastanku
i nemam s kim da delim