Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

trpimir

Samo jedan dan
jedan sam ja
od ovog starog kraja
krstio sam sve