Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Trenutno plaćanje

Vec danima prolazim
a zvijezde padaju
neke stare ljubavi
Ne mogu da zasijaju