Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Trava

Jos pamtim kako znam
samo da se kupam
da li me prati sada
ko zna gdje sam ja