Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

tonic gin

Nikad nisam padao
ja sam se nisam
tada sam je umeo
sto je ostao