Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ti ti samo ti

Ti si me ljubila
moj si svet, ti i ja
jer ti si ona prava
sada pravila