Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

ti

Ref.
Volim album, crne plave
ko u snu lagano sumi
kad si pored mene