Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

ti

Sve sam ja kao pre
sve sto sam ti dao
a sad ti si ta
premalo mi spavanja