Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

ti

Sa tobom nisam zivela
ni sa njim a ne mogu
i ne mogu bez tebe
ti si me povredila