Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Tapete

Jer to je moj grad
U svemu si postao to
Koji je tvoj san
ti si jedna lijepa