Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Svašta

Ref. 2x
Devet i po zidu
oka nekih ko ruza
plesu svaki dan za nas