Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Švaler

Imam i ja malo sa tobom
pa konobaru garavo
da se s tobom probudim
sprema se da je mine