Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

stol

Jedne noci sam te video
i ostao sam sa sobom
da bi bio sa mnom bio
poslednji sat do slobode