Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

SREĆO MOJA

Nisi mi ljubav nisi bila
ljubavi jedina
sto sam te izgubio
koga sam volio