Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

sreća

Nemam nekog dana tog
ne mogu da biram svoj
ljubavi jedina
u srcu mome