Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

sreća

Ne pitaj me sta mi je
kome da se druzim
bojama ljubavi
Ne pitaj me kako mi je