Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

srce moje

Suzana,
samo ne idi od mene
jedina ljubavi
tebi tako malo treba