Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Srce moje

Nestaje i sna,
i u casi vidim,
ali ne mogu i necu
ne znam gdje sam.