Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

sori

Ovo je moja bol
s kolona se trese
ona je lepa zena sa mnom
pa sam odavno zaljubljen