Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Sedim u kući

Noc je prosla preko puta
sad je prazna noc
mozda je kasno za staroj
sunca i kroz dvoje