Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

sarma je ostala hladna

Spava sve sto smo imali,
sreca se svadjali
i svaka moja generacija
zauvijek cekam