Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

sanja dušić

Dobar dan da ti dam
da te vidim bar na tren
sa mnom ne postoji
ne znam kako je biti sam