Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Samo moj

Samo me zagrli
da te ne vidim
jer ne mogu da zaboravim
Ref.