Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Samo moj

Da mi je da vidim
da si ti u planu
sve bi tebi vredne
malo da volim te