Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Rizica sam bila

Istresem zidu,
a na drugom stanu
da ti kazem zbogom
bilo je ponekad