Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Raža lešo

Ref.
Sve sam to tebi dao
i moju tanku glavu
za drugu ne bi dao