Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Raža lešo

Polako se kletvom druze
na rakiju kreke
na rastanku reka
stoji tu slatka sijecana