Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ratne more

A ova duva dalje,
vrijeme se proliva
boje se tamnina od rata
nase ljubavi prave