Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ratne more

Ref.
Setam snage svakog dana
kako mi se sveti
sedam dana na me sada