Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Rakija

Na mojim rukama zasadim
a ti nikom ne das
i pokreni se tu
za srecu svoje srce dacu