Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Rakija

Na kamenu svitanjem
kad se spoje sve
drugi su mi rekli
k'o da su za mene