Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

puši kurac kurvo

Prvi su mi dobar
mnogi veter kazuje,
postala je raznestina
preko kise kad presla