Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Prenosenje bolesti na kolegu

Zasto moja tuga
kaznjava
u tebi sam sad
u tebi sam ja